Projektledelse, analyse og formidling

Bistand til offentlige institutioner

At skabe resultater i politisk styrede organisationer kræver musikalitet. Det gælder om at lytte og inddrage relevante interessenter på det rigtige tidspunkt – og om at kunne arbejde og kommunikere både i et politisk, et fagligt og et administrativt spor. Jeg har i mere end 15 år løst opgaver for regioner, styrelser og kommuner – både på strategisk niveau og helt tæt på driften. Jeg kender processerne og bidrager med overblik, struktur og fremdrift. 

Bistand til virksomheder

Nye lovkrav, strategi, transformation af ydelser, samarbejde eller arbejdsgange – en virksomhed står aldrig stille. Jeg fungerer som ledelsens højre hånd og hjælper med alt fra analyse, til udvikling og implementering. Jeg er en stærk formidler; mundtligt som skriftligt. Derfor hjælper jeg også med intern og ekstern kommunikation. Fx taler, oplæg og tekst til SoMe. Jeg har særligt erfaring fra forsyningssektoren og byggebranchen.

Om Sigga B

Sigga B har eksisteret siden 2019. Sigga B består af mig, Sigga Birkvad, en lille kvinde med stor slagkraft. Jeg har arbejdet som projektleder og konsulent i mere end 15 år. Først på et reklamebureau, så i Lyngby-Taarbæk Kommune og sidenhen i konsulenthuset A2.

Privat er jeg optaget af at skabe bedre liv. Derfor driver jeg et online netværk om gratis glæder. Mit håb er, at jeg kan inspirere til mere bæredygtig adfærd og fællesskab på tværs af sociale og økonomiske skel. Se mere her

Telefon

28 94 73 78

E-mail

siggab@outlook.dk

Sigga er en eminent projektleder, som behersker at styre processer, produkter og interessenter sikkert frem til et resultat. Sigga besidder solide formidlingsevner, og har flair for at sikre et godt samarbejdsklima også i pressede tidsprocesser. Jeg kan på det varmeste anbefale Sigga som projektleder.

– Carsten Riis, Direktør i Ballerup Kommune

I 2019 var Sigga projektleder for analyse og etablering af et tværkommunalt affaldsselskab. Læs mere her.

Ydelser

Projektledelse

Jeg har mere end 15 års erfaring som projektleder. Særligt har jeg erfaring med at lede projekter i politisk styret organisationer.

Jeg lykkes, fordi jeg forstår, at min rolle er at mediere interesser ved at facilitere processer, ordne og formidle viden.
Jeg er ambitiøs på projektets vegne. Det skal ikke bare gennemføres indenfor den afsatte tid og budget – det skal også leve efter, jeg har forladt projektet. Derfor vil du opleve, at jeg interesserer mig for konteksten og ikke går udenom – men ind i evt. modstand.

Analyse

Analyse af fremtidens plejehjem, anven-delse af bygninger på tværs af ældre- og socialområdet, placering af en materiale-gård og organisering af ressourcer og kompetencer. Jeg har udarbejdet analyser indenfor alle velfærdsområder. De seneste år især på det tekniske område.

Jeg har en særlig evne til at bringe den tavse viden i spil via observation, proces eller interview. Det er medvirkende til, at jeg bidrager med analyser og løsninger, der har rod i virkeligheden.

Formidling

Jeg har specialiseret mig i formidling af fagligt kompleks indhold. Til bestyrelser, politikere, medarbejdere, borgere eller kunder.

Faglig formidling skal være korrekt og læsevenlig, men ikke kedelig. Tværtimod skal faglig formidling være fængende, hvad enten den er henvendt til beslut-ningstagere eller borgere – uden at være “cheesy”.

Det kræver, at jeg sætter mig ind i indholdet. Forstår baggrund og mål på den ene side. Og målgruppen og dennes adfærd på den anden side og finder en form og tone, der kan bygge bro.

Coaching

Coaching af ledere, ansatte og ledige, centreret om forhold i arbejdslivet som fx relationer, opgaveløsning og karriere.

Undervisning

Undervisning i projektledelse i det offentlige via Komponent under KL og forandringsledelse ved U-Nord.

Referencer

Projektledelse af affaldsopgave

“Sigga er en erfaren og super dygtig projektleder med et godt overblik og skarp analytisk blik. Hun tilrettelægger og styrer processer, så de både er inddragende og fokuserede på beslutninger. Sigga har evnen til at skære teknisk vanskelige sager til, så det vigtigste forhold prioriteres, og så det er forståeligt og til at handle på. 
Sigga har hjulpet os over mange år med at forberede bestyrelsesdagsordner og komplekse beslutningsprocesser i forbindelse med dannelsen og udviklingen af et affaldsindsamlingsselskab.

Elisabeth Wolstrup, Direktør i Ballerup Kommune

Projektleder for Opbygning af kommunalt affaldsselskab

“Siggas evne til at forstå og håndtere kompleksitet er bemærkelsesværdig. Ligeså hendes engagement til at finde løsninger.
Sigga imponerede mig med hendes evne til at analysere og forstå de forskellige aspekter og udfordringer, som vores projekt indeholdt. Hun var hurtig til at identificere de væsentlige elementer og skabe en struktureret og klar handlingsplan. Hendes evne til at bryde komplekse opgaver ned i håndterbare dele var afgørende for projektets succes.”

Kim Wagner, adm direktør for Ressourceindsamling A/S.

Analyse og teamcoaching af et forsikringsteam

“Vi har brugt Sigga til en opgave hvor der skulle skabes klarhed over både opgaver og samarbejdet i er mindre team. Det er lykkedes Sigga at få åbnet op for svære snakke, skabe forståelse, ændre forforståelser og give indblik i både egne og kollegaers opgaver. Alt dette er sket med stor respekt for opdraget, de involverede personer og et resultat der kan omsættes i vires hverdag. Tusind tak for det gode arbejde!”

Pernille Svindt Lentfer, Chef for Byrådssekretariatet og Jura og Chefjurist, Sønderborg Kommune

Projektledelse og kommunikation af udrulning af fjernvarme

“Vi havde brug for akut hjælp til en massiv borgerinddragelses- og kommunikationsproces omkring fjernvarme. Her entrerede vi med Sigga, som hjalp os med at få tilrettelagt en god borgerinddragelsesproces og få formidlet ellers teknisk svære problemer til let forståelige budskaber på borgermøder, hjemmeside, facebook osv. Altid med en meget positiv, tillidsvækkende, smidig og løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Elisabeth Wolstrup, Direktør i Ballerup Kommune.

Projektledelse og analyse,  arealudviklingsselskab

“Jeg kender Sigga rigtig godt fra den nuværende funktion og fra tidligere. Sigga har hjulpet mig med at strukturere og lede rekruttering af nøglepersonale til Kildedal areal-udviklingsselskab. Sigga har et dejligt drive og godt overblik og får “tingene gjort”, med stærkt analytisk overblik over såvel de muligheder der byder sig, og de givne budgetmæssige rammer. Her navigerer Sigga sikkert. Det har været uundværligt for mig, at have Sigga med på rejsen i et ungt firmas opstart, hvor hun hurtigt fik tilført ressourcer og skabt overblik og resultater. Sigga har min varmeste anbefaling.”

Tim E. Halvorsen, Projektdirektør, Kildedal P/S

Analyse af informationssøgning til  ungdomsuddannelser

“Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation. Ikke mindst hendes opmærksomhed på at sikre formidlingen af projektet fra styregruppens deltagere var en vigtig faktor. Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent, der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelses-mæssigt perspektiv.”

Tine Segel, Formand for Forbundet for Kultur og Information

Projektledelse for etablering af Tværkommunalt selskab

“Sigga Birkvad har være projektleder og koordineret arbejdet med at etablere et fælleskommunalt selskab, der skal indsamle husholdnings-affaldet i fem kommuner, herunder Furesø Kommune. Det har Sigga gjort rigtigt godt med engagement, overblik og sikker hånd. Jeg kan varmt anbefale Sigga, hvis I mangler en projektleder.”

Claus Torp, direktør i Furesø Kommune.

Analyse af affaldsindsamling

“Jeg kan på det varmeste anbefale Sigga, der hurtigst sætter sig ind i, hvad der er opgaven – også selvom den er kompliceret og teknisk – og arbejder kompetent og effektivt med den. Hun er god til at skabe tillidsfulde relationer og sikre samarbejde i en god ånd.”

Marie-Louise Madsen, direktør Ishøj Kommune

Uddannelse

2023 – Nu

Sustainable Business Change Manager, Tania Ellis institute

2021 – 2022

Certificeret, Systemisk Coaching, Mannaz

2017

Økonomisk ledelse,
Metropol

2016

CERTIFICERET PRINCE2 PROJEKTLEDER, AXELOS

2016

Ledelse og organisation, Metropol

2015

Forandringsledelse,
A2 – Norge

2014

Det personlige lederskab, Metropol

2012

Netværksledelse
Lyngby-Taarbæk Kommune

2012

Journalistisk håndværk
Danmarks journalist højskole

2006

Cand.scient.soc,
Roskilde Universitets Center

Kontakt

Vil du vide mere? Jeg er som udgangspunkt nysgerrig og vil gerne mødes til en uforpligtende snak.