Analyse

Vil du have overblik over dine ressourcer kontra ”performance”? Kende din virksomheds styrker og svagheder samt potentialer for forbedring? Vide, hvordan din virksomhed står i forhold til dine konkurrenter? Eller få indsigt i baggrunden for en problematik og forslag til mulige løsninger?

Sigga er en dygtig og driftssikker konsulent, som både mestrer de klassiske dyder – præcision, grundighed mv., men også kan levere overraskende og kreative vinkler og metoder

Pernille Kvarning, sekretariatschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Analyser til at komme videre

Sigga B udarbejder analyser af konkrete udfordringer og situationer samt forslag til løsninger og forbedringer. Det kan være forslag til optimering og udvikling samt organisatoriske forandringer, der understøtter forretningen.

Sigga B bidrager desuden til at udfolde og belyse idéer og opdrag fra ledelsen. Eksempelvis en idé om et nyt indsatsområde eller service eller forslag til nye arbejdsprocesser.

Sigga B har gennemført analyser indenfor følgende områder:

Ekstern eller intern?

Kan en ekstern konsulent analysere forhold, som han/hun ikke kender og i en organisation, som han/hun ikke arbejder i? Svaret er ”ja”!

Men kun såfremt, der etableres et godt samarbejde med relevante nøglemedarbejdere, og konsulenten gives frihed til at indsamle viden i organisationen; formelt og uformelt. I sådanne tilfælde vil en ekstern konsulent observere og få adgang til viden, som en intern konsulent qua sin position ikke har adgang eller legitimitet til.

Derfor afsætter og insisterer Sigga B altid på, at der er tid og ressourcer til rådighed. Tid til at opnå overblik og indsigt. Ressourcer til at bidrage med viden og perspektiver.

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation… Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv.

Tine Segel, Formand for forbundet Kultur og Information

Hver analyse sin metode

Sigga B anvender ikke én metode, men udvikler en unik metode til den enkelte analyse på baggrund af erfaring og en bugnende værktøjskasse, der indeholder både samfundsfaglige teori og metode samt procesledergreb og værktøjer indenfor forandringsledelse. Ofte vil metoden indebære følgende overvejelser og handlinger:


Udvalgte referencer

Sigga er teoretisk velfunderet i forandringsledelse og har virkelig styr på arbejdsredskaberne i værktøjskassen. men endnu vigtigere, så har Sigga desuden de menneskelige egenskaber der reelt gør forskellen i et forandringsprojekt. Sigga har en enestående evne til at lytte og faktisk høre samt forstå hvad de involverede i et forandringsprojekt siger og med hendes teoretiske baggrund og projektmæssige erfaring, reagerer Sigga positivt og konstruktivt på input og lave de fornødne tilpasninger til processen, så projektet bliver en succes.

Morten Jung, Markedschef i Dansk Erhverv

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation. Ikke mindst hendes opmærksomhed for at sikre formidlingen af projektet fra styregruppens deltagere var en vigtig faktor. Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv. Hun forstod, hvorfor det er vigtigt for landets elever på ungdomsuddannelser at have adgang til informationssøgning og relevante kilder til gavn for deres faglige niveau. Et område, som er under stærk forandring og pris idet bibliotekarer og biblioteker på ungdomsuddannelser i stor stil spares væk.

Trine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet.

Sigga er en dygtig og driftssikker konsulent, som både mestrer de klassiske dyder – præcision, grundighed mv., men også kan levere overraskende og kreative vinkler og metoder. Sigga kan på kort tid sætte sig ind i store og komplicerede sager og komme ind til kernen heri. Sigga er effektiv og frygtløs.

Pernille Kvarning, tidl. stabschef i Lyngby Taarbæk Kommune.