Analyse

Jeg udarbejder analyser, der gør dig klogere. Bidrager med ny viden, indsigter og forslag til handlemuligheder.

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation… Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv.

Tine Segel, Formand for forbundet Kultur og Information

For offentlige institutioner har jeg udarbejdet analyser om alt fra fremtidens plejehjem, til udvikling af kulturområdet, byggesagsbehandlingen, affaldsindsamling mv.

For virksomheder har jeg udarbejdet konkurrent-analyser og klassiske SWOT-analyser samt analyser af virksomhedens trivsel og sammenhængen mellem strategi, ledelse og praksis.

Hver analyse sin metode

Jeg gør ikke brug af én metode, men udvikler en unik metode til den enkelte analyse på baggrund af erfaring og en bugnende værktøjskasse, der indeholder både samfundsfaglig teori og metode samt procesledergreb og værktøjer inden for forandringsledelse. Ofte vil metoden indebære følgende overvejelser og handlinger:

Sigga er en dygtig og driftssikker konsulent, som både mestrer de klassiske dyder – præcision, grundighed mv., men også kan levere overraskende og kreative vinkler og metoder

Pernille Kvarning, sekretariatschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ekstern eller intern?

Jeg bliver ofte spurgt, om en ekstern konsulent kan analysere forhold, som hun ikke kender og i en organisation, som hun ikke arbejder i? Svaret er ”ja”!

Det kræver “blot” en dygtig konsulent og et godt samarbejde, hvor konsulenten gives frihed til at indsamle viden i organisationen; formelt og uformelt. I sådanne tilfælde vil en ekstern konsulent kunne observere og få adgang til viden, som en intern konsulent qua sin position ikke har adgang eller legitimitet til.


Udvalgte referencer

Sigga er teoretisk velfunderet i forandringsledelse og har virkelig styr på arbejdsredskaberne i værktøjskassen. men endnu vigtigere, så har Sigga desuden de menneskelige egenskaber der reelt gør forskellen i et forandringsprojekt. Sigga har en enestående evne til at lytte og faktisk høre samt forstå hvad de involverede i et forandringsprojekt siger og med hendes teoretiske baggrund og projektmæssige erfaring, reagerer Sigga positivt og konstruktivt på input og lave de fornødne tilpasninger til processen, så projektet bliver en succes.

Morten Jung, Markedschef i Dansk Erhverv

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation. Ikke mindst hendes opmærksomhed for at sikre formidlingen af projektet fra styregruppens deltagere var en vigtig faktor. Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv. Hun forstod, hvorfor det er vigtigt for landets elever på ungdomsuddannelser at have adgang til informationssøgning og relevante kilder til gavn for deres faglige niveau. Et område, som er under stærk forandring og pris idet bibliotekarer og biblioteker på ungdomsuddannelser i stor stil spares væk.

Trine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet.

Sigga er en dygtig og driftssikker konsulent, som både mestrer de klassiske dyder – præcision, grundighed mv., men også kan levere overraskende og kreative vinkler og metoder. Sigga kan på kort tid sætte sig ind i store og komplicerede sager og komme ind til kernen heri. Sigga er effektiv og frygtløs.

Pernille Kvarning, tidl. stabschef i Lyngby Taarbæk Kommune.