Anvendelig Analyse

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation. Ikke mindst hendes opmærksomhed for at sikre formidlingen af projektet fra styregruppens deltagere var en vigtig faktor. Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv.

Tine Segel, Formand for forbundet Kultur og Information

Jeg er nysgerrig og konstant på jagt efter viden, der kan udfore mig og perspektivere mit livssyn.

Grundig analyse

Bredt kendskab

Jeg har udarbejdet analyser inden for samtlige forvaltningsområder og bl.a. været med til at undersøge og udarbejde forslag til:

 • Mulighederne for at hjemtage affaldsindsamlingen på tværs af fem kommuner
 • Opstart af et kommunalt ejet (§ 60) affaldsselskab
 • En ny form for plejeboliger kaldet ”omsorgsboliger”
 • Praktiseringen af ”Leve Bo” konceptet i relation til den tildelte økonomi
 • Optimering af kapacitet på tværs af ældre- og socialområdet
 • Optimering af byggesagsbehandling

Struktur og dataindsamling

Jeg går struktureret til værks! Med afsæt i det eksisterende materiale og viden, udarbejder jeg en klar plan for data, der skal indsamles og udarbejdes.

Metoden hertil afhænger af det analyserede. Jeg har erfaring med det meste. Fra udarbejdelse og behandling af spørgeskemaundersøgelser til kvalitative interviews og observationsstudier.

Grundig analyse

Efterfølgende bearbejder og analyserer jeg data, som jeg løbende afstemmer og drøfter med relevante interessenter og bidragsydere for at sikre, at jeg udarbejder en anvendelige analyse med udgangspunkt i virkeligheden.

Jeg arbejder akademisk, men formidler med hjertet.

Erfaring

Jeg har erfaring fra både det private og offentlige, hvor jeg har gjort mig særligt bemærket inden for kommunikation, kvalitativ research og analyse samt projektledelse og forandringsledelse. Jeg lykkes, fordi jeg trækker på gængse generalistfærdigheder og tager udgangspunkt i konteksten, situationen og de mennesker, jeg arbejder med.


Referencer

Sigga er en dygtig og driftsikker konsulent, som både mestrer de klassiske dyder – præcision, grundighed mv., men også kan levere overraskende og kreative vinkler og metoder. Sigga kan på kort tid sætte sig ind i store og komplicerede sager og komme ind til kernen heri. Sigga er effektiv og frygtløs.

Pernile Kvarning, tidl. stabschef i Lyngby Taarbæk Kommune.

Sigga er teoretisk velfunderet i forandringsledelse og har virkelig styr på arbejdsredskaberne i værktøjskassen. men endnu vigtigere, så har Sigga desuden de menneskelige egenskaber der reelt gør forskellen i et forandringsprojekt. Sigga har en enestående evne til at lytte og faktisk høre samt forstå hvad de involverede i et forandringsprojekt siger og med hendes teoretiske baggrund og projektmæssige erfaring, reagerer Sigga positivt og konstruktivt på input og lave de fornødne tilpasninger til processen, så projektet bliver en succes.

Morten Jung, Markedschef i Dansk erhverv

Jeg oplevede Sigga som stærk til både analyse og vidensindsamling, samt kommunikation. Ikke mindst hendes opmærksomhed for at sikre formidlingen af projektet fra styregruppens deltagere var en vigtig faktor. Samtidig oplevede jeg Sigga, som en konsulent der brændte for dybden i projektet og at der også var et samfunds- og uddannelsesmæssigt perspektiv. Hun forstod, hvorfor det er vigtigt for landets elever på ungdomsuddannelser at have adgang til informationssøgning og relevante kilder til gavn for deres faglige niveau. Et område, som er under stærk forandring og pris idet bibliotekarer og biblioteker på ungdomsuddannelser i stor stil spares væk.

Trine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet.

Relevant efteruddannelse og kurser

 • Prince2 certificeret
 • Uddannet Procesledelser fra Metropol
 • Uddannet i netværksledelse (intern uddannelse i regi af Lyngby Taarbæk Kommune)
 • Uddannet i udvalgte fag under “diplom i ledelse, Metropol
 • Uddannet Forandringsleder i “A-2”, Norge
 • Uddannet i “det journalistiske håndværk, Århus Universitet