Coaching

“Du har en stor gave i din evne til at tune ind, uden at det føles som spørgsmål, men nærmere som refleksion. Det der især var stærkt var, at du fik mig til at sætte ord på en fremtidig rolle og hvordan processen derhen imod kunne gribes an”.

Tilbagemelding fra en klient efter en samtale

Erhvervscoaching hjælper dig til at se din situation, udfordring, rolle, kollegaer mv. i et andet perspektiv gennem en faciliteret samtale.

Hvad er erhvervscoaching?

Erhvervscoaching er en samtale med fokus på dig. De udfordringer, du oplever og mærker og den organisatoriske kontekst, som du indgår i. De relationer og mønstre, som påvirker og præger dig samt din måde at forholde dig hertil. Dine muligheder for at ændre logikker og dermed adfærd for at opnå et bedre arbejdsliv.
Mens terapi handler om samspillet mellem det private og personlige, handler erhvervscoaching om samspillet mellem det personlige og arbejde.

“Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv”

Inger Christensen

Hvem har brug for en coach?

Coaching er for alle, der er nysgerrige på at se sin situation, udfordring og handling i et nyt lys. Som har mod på at ændre forståelser, logikker, vaner og adfærd for at opnå en forandring. Coaching er derfor både for dig, der er ledig og dig, som går med en drøm om at skifte karrierespor. Dig, der er i tvivl om din rolle eller formåen. Dig, som mistrives på din arbejdsplads eller i en relation. Kort sagt dig, som ønsker hjælp til at reflektere over dit (arbejds)liv.

Jeg har coachet mennesker med følgende udfordringer:

  • Stress; stress på arbejdspladsen, stress over ikke at have tid til det ønskede familieliv, stress over nære relationer, stress over livet, der passerer.
  • Opstart og drift af selvstændig virksomhed; prioritering af tid, netværk, salg, fokus og balance.
  • Organisationsændring på arbejdspladsen; ny rolle, ændrede opgaver, tab af identitet og arbejdsglæde samt muligheder for at handle.
  • Arbejdsløs; valg af karriere, afklaring af kompetencer, ønsker til fremtidigt arbejdsliv og måder at sparke døre ind!

“Jeg sætter stor pris på din evne til at få sat fokus på, hvad der er vigtigt og af betydning for mig samt at du drager paralleller til tanker og ønsker om dit eget arbejdsliv, men på en uselvisk måde.”

Tilbagemelding fra en klient

Pris og praktik

Coaching kan foregå hos mig i Lyngby eller online. Vi kan også gennemføre coaching som en “walk and talk” i Dyrehaven.

Jeg anbefaler, at vi afsætter 1.5 time. Typisk kommer de fleste 3-5 gange hos mig, afhængigt af udfordring.

Priser:

  • 2022: 800 pr. time eks. moms

Du er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål.

“Dont’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”

Albert Camus

Min baggrund for at coache

I min rolle som konsulent de sidste 16 år har jeg rådgivet og vejledt direktører, chefer, ledere og medarbejdere. Jeg har også arbejdet frivilligt som mentor for jobsøgende og vejleder for unge i kriser.

Jeg har løbende efteruddannet mig og har særligt været glad for min uddannelse som procesleder med afsæt i systemisk teori. Den har jeg bl.a brugt til at tilrettelægge, gennemføre og følge op på forandringsprojekter og organisationsændringer i det private og offentlige.

Da jeg startede op som selvstændig hyrede jeg en erhvervscoach, som jeg var meget glad for. Jeg havde brug for et rum, hvor jeg kunne dele min tvivl, uden at stå til regnskab. Et sted, hvor jeg fik sparring. Ikke i form af gode råd, men i form af hjælp til at træde ud af mine egne tankemønstre, vaner og relationer for dermed at udvikle nye og mere hensigtsmæssige.

Et par år inde i min karriere som selvstændig konsulent fik jeg til opgave at rådgive ledere, der skulle øve sig i at samarbejde på tværs. Jeg syntes, det var spændende og givende, men blev også opmærksom på effekten af at lytte og stille spørgsmål fremfor at rådgive. Derfor tog jeg i efteråret 2021 en uddannelse som “Professionel” Coach”. Jeg blev endnu mere “hooked” og afsluttede i juni 2022 en EMCC certificering som systemisk coach.