Mål

Jeg er til tider blevet kaldt naiv, fordi jeg tror på held og mod. Jeg er også blevet kaldt urealistisk, fordi jeg tror på, at ting kan lykkes. Og tosset, fordi jeg kaster mig ud i projekter som dette med troen på, at jeg og projektet kan gøre en forskel.

Måske er det rigtigt og i så fald, vil nedenstående mål være en kæmpe joke.

Fuck janteloven

Om lidt fylder jeg 40 år. I min naive, urealistiske og tossede optik er jeg for gammel til at ligge under for janteloven. Derfor kan du nedenfor se mine mål og ambitioner for konceptet gratis glæder, som nok stater med denne blog, men hvis mål bevæger sig langt ud over cyberspace.

Mål for konceptet “Gratis Glæder”

  • 10.000 brugere på bloggen
  • #gratisglæder bliver et kendt, anvendt og fulgt tag på instagram
  • Gratis glæder bliver en livsstil, som påvirker fokus, tilgang, adfærd, samvær og forbrug
  • Gratis glæder bliver noget ”vi” taler om i medierne
  • Gratis glæder bliver en del af den politiske dagsorden. Gratis glæder for og til ældre? Handicappede? Hjemløse? Arbejdsløse? Syge? – Fordi alle, har adgang til gratis glæder og det derfor kan blive den lim, som holder os sammen

Kontakt mig gerne, hvis du har ideer og forslag til flere mål eller tiltag til at nå disse.

error