Wall of succes – juni

“Du arbejder rigtig meget Mor. Så er det da lykkes for dig, det der med at blive selvstændig.”

Villads, 9 år

Sådan sagde min søn Villads til mig den anden morgen, da jeg sad og skrev på en artikel. Jeg synes, det var så fint og sødt, at jeg med det samme skrev det ned i mine noter.

Hvad er det at lykkes?

Villads så på mig. Så at jeg var optaget og beskæftiget. Tænksom og følsom som han er, vidste han også, at jeg længe har drømt om og håbet, at jeg kunne lykkes som selvstændig. Og at jeg har kæmpet for det og oplevet en vis modstand fra omverdenen.

Hans konklusion om “at det er lykkedes for mig” var udelukkende baseret på, at jeg havde travlt og var glad og optaget i min travlhed. Modsat mange voksne, forholdt han sig ikke til, om og hvor meget jeg tjener per opgave. Hvornår opgaverne slutter, om jeg har opgaver de næste par måneder, betaler ind til pension osv. Det var meget glædeligt og hjerteligt og fik mig til at tænke på, at jeg skal være bedre til at fejre mig selv på den indre motivation fremfor den ydre.

En god måned

Og netop i den her måned er der meget at fejre. Jeg har haft mange opgaver og leveret godt på dem alle. Jeg har formået at bevare overblikket over de mange opgaver og relationer jeg indgår i samt pendulere mellem konkrete og potentielle opgaver. Jeg har håndteret mine selvstændig blues og min egen utålmodighed samt “downs” de dage, hvor jeg ikke synes, at jeg rykker nok. Det er da stort.

Pas på ikke at kløjes i din egen fejhed

Lige nu læser jeg en del Kierkegaard, skrevet af Pia Søltoft. Kierkegaard siger (sagde) bl.a., at vi som mennesker har en tendens til at være feje, når vi skal træffe og vedstå en beslutning, som kommer til udtryk ved:

  • Vi tør ikke erkende, hvad det gode er for os – den rettesnor, som skal guide os i vores liv
  • Vi tør ikke handle i overensstemmelse med det, som vi ved, er godt for os – måske fordi vi er bange for at mindste anseelse, prestige, penge, sikkerhed mv.
  • Vi tør eller husker ikke vedkende os det gode, som vi gør og lykkes med

Wall of succes

Derfor har jeg nedenfor lavet en wall og succes for juni måned ud fra mine kriterier om, hvad jeg synes og tror, er godt for mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.